MODERNIZOVAT BUDOVY a zároveň šetřit energii

 • Chcete snížit náklady na teplo, elektřinu, plyn či vodu?
 • Stojíte před nutností modernizace vytápění, vzduchotechniky nebo osvětlení?

Pokud vaše roční spotřeba energie překračuje 3 mil. korun

... řešením mohou být energetické služby se zárukou úspor (EPC)

Co je EPC

Základní principy energetických služeb se zárukou úspor

 • Každý projekt je synergií investičních energeticky úsporných opatření a energetického managementu
 • Klíčem je komplexní a dlouhodobý přístup
 • Zákazník má jistotu že investice a ostatní náklady splatí za předem známou dobu (průměrně 10 let) z úspor generovaných projektem
 • Úspory jsou zaručeny smluvně a jsou prokazatelné díky využití energetického managementu. Pokud by úspory byly nižší, rozdíl doplatí poskytovatel.

Investice do energeticky úsporných opatření

=

budoucí úspory energie

Víte, že na financování projektu můžete získat dotaci?

 • Na analýzu vhodnosti objektů pro EPC můžete dostat až 200 000 korun z programu EFEKT
 • Na realizaci úsporných opatření lze čerpat z OPŽP. Pokud využijete energetické služby se zárukou úspor, dostanete ještě 5 % dotace navíc.

Výhody

Přednosti energetických služeb se zárukou úspor

 • Úspory jsou prokazatelné a transparentní
 • Máte smluvně zaručenu výši úspor energie
 • Máte jistotu výběru nejlepšího technického řešení
 • Návrh koncepce, přípravu, vyprojektování, realizaci a zprovoznění úsporných opatření má na starosti jeden dodavatel, ten přebírá veškerá finanční i technická rizika.
 • Modernizací technologií se sníží náklady na obsluhu
 • Nižšími emisemi CO2 přispějete k ochraně životního prostředí
 • Modernizace veřejného osvětlení sniží světelný smog
 • Služba je definována zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Dodavatel má stejnou motivaci jako zákazník – snížit spotřebu energií

Nepotřebujete prvotní investici do modernizace nad rámec současného rozpočtu

Úspěšnost projektu zaručí zkušení odborní poradci

Pro realizaci kvalitního a úspěšného projektu je přípravná část nezbytná

Ekonomický model energetických služeb se zárukou úspor

Schéma EPC

Vhodnost

Jsou energetické služby se zárukou vhodné i pro vás?

Překračují vaše roční náklady na energii 3 mil. korun?

Energeticke úspory

Disponujete objekty staršími pěti let, bez zásadní energetické modernizace?

Je ve vaší obci veřejné osvětlení, které není komplexně osazeno LED svítidly?

Chcete mít jistotuoptimálního technického řešení?

Prostá návratnost investice do modernizace 8 – 12 let?

Rozhovory

Energetické služby se zárukou úspor očima odborníků a klientů

Jiří Kalenský

ředitel

Masarykova městská nemocnice Jilemnice

Příklady

Příklady dobré praxe

Další příklady dobré praxe najdete na webu Asociace poskytovatelů energetických služeb zde